• Pasienter med strømgjennomgang fra lavspenning henvist til et akuttmottak 

      Svendsen, Trude Beathe; Bærheim, Dina; Dale, Jostein; Goffeng, Lars Ole; Vesterfjell, Svend Peder; Ofstad, Eirik Hugaas; Næss-Pleym, Lars E.; Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      BAKGRUNN Pasienter utsatt for strøm henvises ofte til akuttmottaket, men det er ulike retningslinjer for hvordan disse bør håndteres. Vi beskriver her pasienter med strømgjennomgang fra lavspenning i akuttmottaket ved St. ...