• Eksponering i norske sagbruk 

   Straumfors, Anne; Eduard, Wijnand; Johnsen, Helle Laier; Ulvestad, Bente; Olsen, Raymond; Daae, Hanne Line; Halgard, Kristin E.; Thorud, Syvert; Madsø, Lene; Afanou, Komlavi Anani; Friisk, Grete; Pedersen, Ine (Research report, 2016)
  • Prøvetakings- og analysemetoder - Beste praksis 

   Thorud, Syvert; Bakke, Berit; Hersson, Merete; Daae, Hanne Line; Solbu, Kasper; Johnsen, Helge; Skaugset, Nils Petter; Woldbæk, Torill; Halgard, Kristin E.; Heldal, Kari Emilie; Skogstad, Asbjørn; Thomassen, Yngvar; Wijnand, Eduard; Emberland, Jan Shahid (STAMI-rapport, Research report, 2011)
  • Prøvetakings- og analysemetoder - Beste praksis 

   Thorud, Syvert; Bakke, Berit; Hersson, Merete; Daae, Hanne Line; Solbu, Kasper; Johnsen, Helge; Skaugset, Nils Petter; Woldbæk, Torill; Halgard, Kristin E.; Heldal, Kari Emilie; Skogstad, Asbjørn; Thomassen, Yngvar; Wijnand, Eduard; Ellingsen, Dag (STAMI-rapport, Research report, 2011)