• Innkjøpte kjemikalier - gjennomgang og systematisering av Fellesdatabasen (FDB) 

   Solbu, Kasper; Johnsen, Helge; Thorud, Syvert; Hersson, Merete; Daae, Hanne Line; Bakke, Berit (STAMI-rapport, Research report, 2011)
  • Miljøgifter og nanomaterialer i arbeidsmiljøet 

   Johnsen, Helge; Skaug, Vidar; Løvseth, Eva kristin; Thomassen, Yngvar; Thorud, Syvert; Øvrebø, Steinar (STAMI-rapport; årgang 11, Nr. 5, Research report, 2010)
  • Prøvetakings- og analysemetoder - Beste praksis 

   Thorud, Syvert; Bakke, Berit; Hersson, Merete; Daae, Hanne Line; Solbu, Kasper; Johnsen, Helge; Skaugset, Nils Petter; Woldbæk, Torill; Halgard, Kristin E.; Heldal, Kari Emilie; Skogstad, Asbjørn; Thomassen, Yngvar; Wijnand, Eduard; Emberland, Jan Shahid (STAMI-rapport, Research report, 2011)
  • Prøvetakings- og analysemetoder - Beste praksis 

   Thorud, Syvert; Bakke, Berit; Hersson, Merete; Daae, Hanne Line; Solbu, Kasper; Johnsen, Helge; Skaugset, Nils Petter; Woldbæk, Torill; Halgard, Kristin E.; Heldal, Kari Emilie; Skogstad, Asbjørn; Thomassen, Yngvar; Wijnand, Eduard; Ellingsen, Dag (STAMI-rapport, Research report, 2011)