• Prøvetakings- og analysemetoder - Beste praksis 

      Thorud, Syvert; Bakke, Berit; Hersson, Merete; Daae, Hanne Line; Solbu, Kasper; Johnsen, Helge; Skaugset, Nils Petter; Woldbæk, Torill; Halgard, Kristin E.; Heldal, Kari Emilie; Skogstad, Asbjørn; Thomassen, Yngvar; Wijnand, Eduard; Emberland, Jan Shahid (STAMI-rapport, Research report, 2011)
    • Prøvetakings- og analysemetoder - Beste praksis 

      Thorud, Syvert; Bakke, Berit; Hersson, Merete; Daae, Hanne Line; Solbu, Kasper; Johnsen, Helge; Skaugset, Nils Petter; Woldbæk, Torill; Halgard, Kristin E.; Heldal, Kari Emilie; Skogstad, Asbjørn; Thomassen, Yngvar; Wijnand, Eduard; Ellingsen, Dag (STAMI-rapport, Research report, 2011)