Show simple item record

dc.contributor.authorDalsbø, Therese Kristine
dc.contributor.authorLunde, Lars-Kristian
dc.contributor.authorJørgensen, Ingrid Løken
dc.contributor.authorChristensen, Jan Olav
dc.date.accessioned2024-05-13T10:20:36Z
dc.date.available2024-05-13T10:20:36Z
dc.date.created2024-05-08T10:04:00Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3130059
dc.description.abstractDenne oppdateringen følger STAMI-rapporten på hjemmekontor, helse og arbeidsmiljø publisert i 2021, og gir en oversikt over ny aktuell forskning på temaet. Funn fra 2021 indikerte at effektene av arbeid hjemmefra var sammensatte og kunne En betydelig andel av dagens arbeidstakere ønsker noe hjemmekontor, og mange arbeidsplasser tilbyr dette. Her er det viktig å merke seg at selv om fleksible arbeidsmåter, som hjemmekontor, ofte oppleves positiv for individet og gir mulighet for økt kontroll og balanse mellom arbeid og privatliv, så kan det også kan medføre økte krav til arbeid og tilgjengelighet som er krevende over tid. Dette samtidige potensiale for positive og negative konsekvenser utgjør et fleksibilitetsparadoks man bør være klar over. Videre gjør inntoget av hjemmekontor at virksomheter må balansere tilbudet om fleksibilitet for den enkelte ansatte med en opprettholdelses av gode arbeidsmiljø, med tilhørende synergier som erfaringsutveksling, konstruktive samarbeid, produktivitet og kontinuitet på arbeidsplassen. bidra til både positive og negative virkninger. Hovedkonklusjonen var at kunnskapsgrunnlaget var begrenset og det ble fordret til varsomhet for virksomheter som stod foran beslutninger for bruk av hjemmekontor. I avgjørelser om etablering eller videreføring av hjemmekontor ble det som følger av dette oppfordret til å prioritere løsninger som i høyest mulig grad var tilpasset de arbeidsoppgavene som gjennomføres. Videre, at et fornuftig vektet omfang og bevaring av muligheten for en fullt ut fungerende arbeidsplass å gå til, var viktige momenter for å skape gevinst fremover. Denne oversikten viser at det fortsatt er knyttet usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget, og at bemerkningene gitt i 2021 er gjeldene. Oppdateringen viser likevel at det har kommet til studier fra nordiske land og at forskningen i større grad også aktualiserer tidligere etterspurte og viktige arbeidsmiljøfaktorer. Likevel er relevante studier fra vår nye normalsituasjon foreløpig mangelvare. Samtidig tydeliggjør det samlede kunnskapsgrunnlaget at arbeid hjemmefra ikke bør anses som en enkelt faktor. I så måte er hverken hjemmekontor eller tradisjonelle kontorløsninger ensartede fenomener, og vil organiseres ulikt på ulike arbeidsplasser. Trolig vil en rekke faktorer knyttet til både arbeidsplass og arbeidstaker, som for eksempel grad av frivillighet, omfang, bolig- og familiesituasjon, arbeidsoppgaver, preferanser og erfaring kunne påvirke om effektene av hjemmekontor blir gunstige eller ugunstige. Dette gjør det vanskelig å peke på klare generelle forskjeller i effekter av arbeid hjemmefra og en tradisjonell kontorsituasjon.
dc.description.abstractOppdatering av forskningsstatus for ARBEID HJEMMEFRA, ARBEIDSMILJØ OG HELSE – en sonderende oversikt
dc.language.isomis
dc.publisherStatens arbeidsmiljøinstitutt
dc.relation.ispartofSTAMI-rapport
dc.relation.ispartofseriesSTAMI-rapport
dc.titleOppdatering av forskningsstatus for ARBEID HJEMMEFRA, ARBEIDSMILJØ OG HELSE – en sonderende oversikt
dc.title.alternativeOppdatering av forskningsstatus for ARBEID HJEMMEFRA, ARBEIDSMILJØ OG HELSE – en sonderende oversikt
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber38
dc.source.volumeÅrgang 25
dc.source.issueNr. 3
dc.identifier.cristin2267090
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record